Сертификати

През 2009 г. получихме фармацевтичен сертификат за съответствие.

От 2008 г. системата за управление на качеството е сертифицирана по ISO 22 000

Лабораторията за контрол на качеството е акредитирана в националната система за Росакредитация

Имаме принцип на доброволно сертифициране на продуктите

 Лиценз за работа с микроорганизми от 3-4 група на патогенност.

Shopping Cart
Scroll to Top